Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Wzór na wartość obliczeniową parametrów geotechnicznych

Wzór na wartość obliczeniową parametrów geotechnicznych ma postać:

\(X_d=\cfrac{X_k}{\gamma_M}\)

gdzie:

\(X_d\) - wartość obliczeniowa parametrów geotechnicznych \([-]\),

\(X_k\) - wartość charakterystyczna parametrów geotechnicznych \([-]\),

\(\gamma_M\) - częściowy współczynnik parametrów geotechnicznych \([-]\).