Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Wzór na wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych

Wzór na wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych ma postać:

- dla rur poziomych

\(K=3,73\cdot D_z^{0,16}\cdot \Delta t^{0,24}\)

- dla rur pionowych

\(K=4,45\cdot \Delta t^{0,27}\)

gdzie:

\(K\) - wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(D_z\) - średnica zewnętrzna przewodu \([m]\),

\(\Delta t\) - spadek temperatury od wymiennika do punktu miarodajnego \([K]\).