Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na wielkość zasobnika c.w.u.

Wzór na wielkość zasobnika c.w.u. ma postać:

\(V=90\cdot\varphi\cdot n\lg K\)

gdzie:

\(V\) - wielkość zasobnika c.w.u. \([dm^3]\),

\(\varphi\) - współczynnik akumulacji ciepła wynoszący 0,1÷0,35 \([-]\),

\(n\) - liczba mieszkańców \([szt.]\),

\(K\) - godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody użytkowej \([-]\).