Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na wilgotność względną powietrza (metoda punktu rosy)

Wzór na wilgotność względną powietrza (metoda punktu rosy) ma postać:

\(\varphi=\cfrac{p_{Ar}}{p_{As}}\)

gdzie:

\(\varphi\) - wilgotność względna powietrza \([-]\),

\(p_{Ar}\) - prężność cząstkowa pary nasyconej w temperaturze punktu rosy \([Pa]\),

\(p_{As}\) - prężność cząstkowa pary nasyconej w temperaturze gazu \([Pa]\).