Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą. Lew Tołstoj

Wzór na wilgotność

Wzór na wilgotność ma postać:

\(X=\cfrac{m_A}{m_S}\)

gdzie:

\(X\) - wilgotność \([-]\),

\(m_A\) - masa cieczy \([kg]\),

\(m_S\) - masa suchego materiału \([kg]\).