Nic nie jest oddzielone. Georgij Iwanowicz Gurdżijew

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej ma postać:

\(q=\alpha(t_p-t_w)=w_Ar\)

gdzie:

\(q\) - właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od pary przegrzanej do materiału \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura pary przegrzanej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura powierzchni materiału (dla pracy pod ciśnieniem atmosferycznym można przyjąć tw=373,15K) \([K]\),

\(w_A\) - prędkość masowa odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(r\) - ciepło kondensacji pary \([\cfrac{kJ}{kg}]\).