Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej ma postać:

\(q=\alpha(t_p-t_w)=w_Ar\)

gdzie:

\(q\) - właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od pary przegrzanej do materiału \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura pary przegrzanej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura powierzchni materiału (dla pracy pod ciśnieniem atmosferycznym można przyjąć tw=373,15K) \([K]\),

\(w_A\) - prędkość masowa odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(r\) - ciepło kondensacji pary \([\cfrac{kJ}{kg}]\).