Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (suszarka)

Wzór na właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (w suszarce) ma postać:

\(m_{p.wl}=\cfrac{W_p}{W_B}\)

gdzie:

\(m_{p.wl}\) - właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego gazu (suszarka) \([-]\),

\(W_p\) - natężenia przepływu masy paliwa \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_B\) - natężenie przepływu suchego czynnika suszącego \([\cfrac{kg}{s}]\).