Większego szczęścia nie ma na ziemi jak szczerze kochać i być ukochanym. Johann Wolfgang von Goethe

Wzór na wskaźnik przestrzeni szkodliwej

Wzór na wskaźnik przestrzeni szkodliwej ma postać:

\(\lambda_v=\cfrac{V_{ss}}{V_{sk}}\)

gdzie:

\(\lambda_v\) - wskaźnik przestrzeni szkodliwej \([-]\),

\(V_{ss}\) - objętość zasysana \([m^3]\),

\(V_{sk}\) - objętość skokowa \([m^3]\).