"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." Antoine de Saint-Exupery

Wzór na wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wzór na wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło ma postać:

\(E=\cfrac{Q_h}{V}\)

gdzie:

\(E\) - wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło \([\cfrac{kWh}{m^3\cdot a}]\),

\(Q_h\) - sezonowe zapotrzebowanie na ciepło \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(V\) - kubatura netto ogrzewanej części budynku \([m^3]\).