Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową ma postać:

\(EK=\cfrac{Q_{k,H}+Q_{k,W}}{A_f}\)

gdzie:

\(EK\) - wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(Q_{k,H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{k,W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do przygotowania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(A_f\) - powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku \([m^2]\).