Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na współczynnik Coriolisa

Wzór na współczynnik Coriolisa ma postać:

\(\alpha_c=\cfrac{1}{\alpha}\)

gdzie:

\(\alpha_c\) - współczynnik Coriolisa \([-]\),

\(\alpha\) - współczynnik zależny od rozkładu prędkości w rozważanym przypadku przepływu - dla przepływu tłokowego \(\alpha=1\), zaś dla przepływu laminarnego \(\alpha=0,5\) \([-]\).