Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud Montgomery

Wzór na współczynnik działania porywów wiatru

Wzór na współczynnik działania porywów wiatru ma postać:

\(G_q=k_g^2\)

gdzie:

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(k_g\) - współczynnik porywistości wiatru \([-]\).