Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania

Wzór na współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania ma postać:

- gdy stosunek zysków do strat ciepła \(\gamma_H=1\)

\(\eta_{H,gn}=\cfrac{a_H}{a_{H+1}}\)

- gdy stosunek zysków do strat ciepła \(\gamma_H\neq 1\)

\(\eta_{H,gn}=\cfrac{1-\gamma_H^{a_H}}{1-\gamma_H^{a_H+1}}\)

gdzie:

\(\eta_{H,gn}\) - współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania \([-]\),

\(\gamma_H\) - stosunek zysków do strat ciepła \([-]\),

\(a_H\) - parametr numeryczny \([-]\).