"Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu." William Szekspir

Wzór na współczynnik Hagenbacha

Wzór na współczynnik Hagenbacha ma postać:

\(M=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\alpha}+\xi\right)\)

gdzie:

\(M\) - współczynnik Hagenbacha \([-]\),

\(\alpha\) - współczynnik zależny od rozkładu prędkości w rozważanym przypadku przepływu - dla przepływu tłokowego \(\alpha=1\), zaś dla przepływu laminarnego \(\alpha=0,5\) \([-]\),

\(\xi\) - współczynnik oporów lokalnych na wlocie kapilary \([-]\).