Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na współczynnik Joule'a-Thomsona

Wzór na współczynnik Joule'a-Thomsona  ma postać:

\(K_{J-T}=\cfrac{\Delta T}{\Delta p}\)

gdzie:

\(K_{J-T}\) - współczynnik Joule'a-Thomsona \([\cfrac{K}{bar}]\),

\(\Delta T\) - zmiana temperatury \([K]\),

\(\Delta p\) - zmiana ciśnienia \([bar]\).