Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie. Judasz Iskariota

Wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego

Wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego ma postać:

\(K=\left(\cfrac{\rho_a}{\rho_r}\right)^{0,75} \left(\cfrac{q_{ov,r}}{q_{ov,a}}\right)^{1,75} \left(\cfrac{\mu_a}{\mu_r}\right)^{0,25}\)

gdzie:

\(K\) - współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika \([-]\),

\(\rho\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(q_{ov}\) - jednostkowa objętościowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{kJ}{m^3}]\),

\(\mu\) - lepkość dynamiczna pary \([Pa\cdot s]\),

Indeksy \(a\) i \(r\) odnoszą się odpowiednio do wykorzystanego czynnika chłodniczego i czynnika dla którego znana jest wartość spadku ciśnienia.