Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż dawanie ludziom szczęścia i odwracanie ich uwag od codziennych trosk i problemów! Grupa Michael Jackson

Wzór na współczynnik porywistości wiatru

Wzór na współczynnik porywistości wiatru ma postać:

\(k_g=1+\cfrac{2,28}{\ln \cfrac{h}{z_o}}\)

gdzie:

\(k_g\) - współczynnik porywistości wiatru \([-]\),

\(h\) - wysokość nad terenem \([m]\),

\(z_o\) - współczynnik chropowatości terenu \([m]\).