Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo Emerson

Wzór na współczynnik recyrkulacji

Wzór na współczynnik recyrkulacji ma postać:

\(R=\cfrac{m_r}{m_2}\)

gdzie:

\(R\) - współczynnik recyrkulacji \([-]\),

\(m_r\) - masa recyrkulującego ciała stałego \([kg]\),

\(m_2\) - masa odbieranego produktu \([kg]\).