Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na współczynnik ściśliwości płynu

Wzór na współczynnik ściśliwości płynu ma postać:

\(\beta_p=\cfrac{\Delta V}{V_1\Delta p}\)

gdzie:

\(\beta_p\) - współczynnik ściśliwości płynu \([\cfrac{m\cdot s^2}{kg}]\),

\(\Delta V\) - względna zmiana objętości \([m^3]\),

\(V_1\) - objętość początkowa płynu \([m^3]\),

\(\Delta p\) - przyrost ciśnienia działającego na płyn \([Pa]\).