Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu

Wzór na współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu ma postać:

\(F_g=0,5(1-\cos\beta)\)

gdzie:

\(F_g\) - współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu \([-]\),

\(\beta\) - kąt pochylenia rozpatrywanej płaszczyzny względem poziomu \([deg]\).