Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na współczynnik wielokrotności odbicia

Wzór na współczynnik wielokrotności odbicia ma postać:

\(a=\cfrac{1}{1-k_1k_2k_3}\)

gdzie:

\(a\) - współczynnik wielokrotności odbicia,

\(k_1\) - współczynnik efektywności komory (k1=0,2),

\(k_2\) - współczynnik efektywności powierzchni materiału (k2=0,3÷0,5),

\(k_3\) - współczynnik efektywności ułamka strumienia odbitego przez komorę (k3=0,7÷0,8).