Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz)

Wzór na współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz) ma postać:

\(\varepsilon=\cfrac{q_a}{q_w+q_o}\)

gdzie:

\(\varepsilon\) - współczynnik wydajności grzejnej (warnik-skraplacz) \([-]\),

\(q_a\) - jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(q_w\) - jednostkowe ciepło dostarczone do warnika \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(q_o\) - jednostkowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{J}{kg}]\).