Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego

Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego ma postać:

\(\eta_m=1-e^{-\cfrac{1}{GLR}}\)

gdzie:

\(\eta_m\) - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(GLR\) - stosunek zysków do strat.