Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u.

Wzór na współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u. ma postać:

\(N=\cfrac{\sum\left(n\cdot p\cdot v\cdot w_h\right)}{3,5\cdot 5820}\)

gdzie:

\(N\) - współczynnik zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u. \([-]\),

\(n\) - liczba mieszkań \([-]\),

\(p\) - liczba osób \([-]\),

\(v\) - liczba punktów poboru wody \([-]\),

\(w_h\) - zapotrzebowanie ciepła punktów poboru \([Wh]\),

\(3,5\) - liczba osób w "mieszkaniu przeciętnym" \([-]\),

\(5820\) - zapotrzebowanie ciepła "mieszkania przeciętnego" \([Wh]\).