"Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo." Budda

Wzór na wydajność cieplną skraplacza

Wzór na wydajność cieplną skraplacza ma postać:

\(\dot Q_k=\dot Q_o \left(1-\varepsilon_o^{-1}\right)\)

gdzie:

\(\dot Q_k\) - wydajność cieplna skraplacza \([kW]\),

\(\dot Q_o\) - wydajność chłodnicza \([kW]\),

\(\varepsilon_o\) - współczynnik wydajności chłodniczej \([-]\).