Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Baruch Spinoza

Wzór na wymaganą liczbę kolektorów

Wzór na wymaganą liczbę kolektorów ma postać:

\(L=\cfrac{A_{rz}}{A_a}\)

gdzie:

\(L\) - wymagana liczba kolektorów \([szt.]\),

\(A_{rz}\) - rzeczywista potrzebna powierzchnia kolektorów \([m^2]\),

\(A_a\) - powierzchnia absorbera jednego kolektora, podana przez producenta \([m^2]\).