Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej ma postać: 

\(H_G=\cfrac{G}{k_yaS}\)

gdzie:

\(H_G\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej \([m]\),

\(G\) - natężenie przepływu pary \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(k_y\) - współczynnik wnikania masy dla błonki parowej \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(a\) - powierzchnia jednostki objętości wypełnienia \([\cfrac{m^2}{m^3}]\),

\(S\) - poprzeczny przekrój kolumny \([m^2]\).