Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo Emerson

Wzór na wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego

Wzór na wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego ma postać:

\(H_p=H_{tł}-H_s\)

gdzie:

\(H_p\) - wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego \([m]\),

\(H_{tł}\) - wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji \([m]\),

\(H_s\) - wysokość ssania \([m]\).