Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na wysokość ssania

Wzór na wysokość ssania  ma postać:

\(H_s=H_{geom}^s+\Delta h_{str}^s\)

gdzie:

\(H_s\) - wysokość ssania,

\(H_{geom}^s\) - różnica wysokości geometrycznej w pionie pomiędzy zwierciadłem dynamicznym wody w studni, a osią wirnika pompy zlokalizowanej w budynku,

\(\Delta h_{str}^s\) - suma oporów przepływu (strat liniowych i miejscowych) w przewodzie ssawnym, licząc od kosza ssawnego do króćca ssawnego pompy.