Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł Buonarroti

Wzór na wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych)

Wzór na wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych) ma postać:

\(h=\cfrac{2a}{\sqrt{\pi}}-d\)

gdzie:

\(h\) - wysokość żebra (dla rur o żebrach kwadratowych) \([m]\),

\(a\) - bok kwadratu żebra \([m]\),

\(d\) - średnica zewnętrzna rury \([m]\).