Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na wytrzymałość na oddzieranie

Wytrzymałość na oddzieranie wyraża się wzorem:

\(R_o=\cfrac{P}{A_o}\)

gdzie:

\(R_o\) - wytrzymałość spoiny na oddzieranie \([\cfrac{N}{m}]\),

\(P\) - siła oddzierająca \([N]\),

\(A_o\) - szerokość sklejenia \([m]\).