Ale najbardziej kocham Cię za to, że jesteś. Grupa Elvis Presley

Wzór na wytrzymałość obliczeniową betonu na rozciąganie

Wzór na wytrzymałość obliczeniową betonu na rozciąganie ma postać:

\(f_{ctd}=0,15f_{ck}^{2/3}\)

gdzie:

\(f_{ctd}\) - wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie \([Pa]\),

\(f_{ck}\) - wytrzymałość na ściskanie \([Pa]\).