Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na względna ilość wytworzonej cieczy

Wzór na względna ilość wytworzonej cieczy ma postać:

\(e=\cfrac{\dot m'}{P_s-P_R}\)

gdzie:

\(e\) - względna ilość wytworzonej cieczy \([\cfrac{kg}{kWh}]\),

\(\dot m'\) - strumień masy \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(P_S\) - praca napędowa sprężarki \([kW]\),

\(P_R\) - praca rozprężarki \([kW]\).