Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.

Wzór Blasiusa

Wzór Blasiusa ma postać:

\(f=0,3164\:Re^{-0,25}\)

gdzie:

\(f\) - współczynnik oporów przepływu \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\).