Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Wzór Blasiusa

Wzór Blasiusa ma postać:

\(f=0,3164\:Re^{-0,25}\)

gdzie:

\(f\) - współczynnik oporów przepływu \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\).