Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi. Stefan Wyszyński

Wzór Recknagla

Wzór Recknagla ma postać:

\(B=f\cdot \dot Q\)

gdzie:

\(B\) - roczne zapotrzebowanie na paliwo \([\cfrac{kg}{r}]\),

\(f\) - współczynnik zużycia paliwa \([-]\),

\(\dot Q\) - zapotrzebowanie na moc cieplną w całym budynku \([W]\).