Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek ma postać:

\(\alpha=f_a\phi \cfrac{w_{0max}^{0,61}}{d^{0,39}}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(f_a\) - współczynnik uwzględniający sposób ułożenia rurek oraz stosunek odstępów od średnicy rurki \([-]\),

\(\varphi\) - funkcja Schacka,

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(w_{0max}\) - maksymalna prędkość gazu w temperaturze 0oC i pod ciśnieniem normalnym \([\cfrac{m}{s}]\).