Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator

Wzór na zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator ma postać:

\(N_s=\cfrac{\Delta p_c\cdot\dot V\cdot k_z}{\eta_c\cdot \eta_p}\)

gdzie:

\(N_s\) - zapotrzebowanie na moc na wale silnika napędzanego wentylator \([W]\),

\(\Delta p_c\) - całkowite spiętrzenie wentylatora \([Pa]\),

\(\dot V\) - wydajność wentylatora - strumienia objętości powietrza \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(k_z\) - współczynnik zapasu mocy \([-]\),

\(\eta_c\) - sprawność całkowita wentylatora (0,45-0,70) \([-]\),

\(\eta_p\) - sprawność przekładni (0,50-0,92) \([-]\).