Nigdy nie odnajdziesz spokoju umysłu, jeśli nie posłuchasz swojego serca. George Michael

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej ma postać:

\(s_m=\frac{1}{1,47}\vartheta_zRe_z^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(s_m\) - zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej \([m]\),

\(\vartheta_z\) - zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego \([m]\),

\(Re_z\) - zastępcza liczba Reynoldsa \([-]\).