Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej ma postać:

\(s_m=\frac{1}{1,47}\vartheta_zRe_z^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(s_m\) - zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej \([m]\),

\(\vartheta_z\) - zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego \([m]\),

\(Re_z\) - zastępcza liczba Reynoldsa \([-]\).