Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na zastępczą wysokość żebra

Wzór na zastępczą wysokość żebra ma postać:

\(L=\cfrac{a_ż}{D_ż}\)

gdzie:

\(L\) - zastępcza wysokość żebra \([m]\),

\(a_ż\) - powierzchnia jednej strony żebra \([m^2]\),

\(D_ż\) - średnica zewnętrzna żebra \([m]\).