Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. William Szekspir

Wzór na zastępczy współczynnik przewodzenia dla warstw płaskich

Wzór na zastępczy współczynnik przewodzenia dla warstw płaskich ma postać:

\(\lambda_z=\cfrac{\sum\limits_{i=1}^{i=n}s_i}{\sum\limits_{i=1}^{i=n}\cfrac{s_i}{\lambda_i}}\)

gdzie:

\(\lambda_z\) - zastępczy współczynnik przewodzenia \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(s_i\) - grubość \(i\)-tej warstwy \([m]\),

\(\lambda_i\) - współczynnik przewodzenia \(i\)-tej warstwy \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).