Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego

Wzór na zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego ma postać:

\(\vartheta_z=\left(\cfrac{\eta^2}{\rho^2g}\right)^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(\vartheta_z\) - zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego \([m]\),

\(\eta\) - lepkość cieczy \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).