Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. William Szekspir

Wzór na zredukowaną szybkość suszenia

Wzór na zredukowaną szybkość suszenia ma postać:

\(\Psi=\cfrac{(X-X_r)^m}{A+B(X-X_r)^m}\)

gdzie:

\(\Psi\) - zredukowana szybkość suszenia,

\(A\), \(B\), \(m\) - stałe dla danego materiału i danej metody suszenia,

\(X\) - wilgotność bezwzględna materiału,

\(X_r\) - równowagowa wilgotność bezwzględna materiału.