Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wzór na zredukowane ciśnienie pary

Wzór na zredukowane ciśnienie pary ma postać:

\(P_{wr}=\cfrac{P_w}{P_{kr}}\)

gdzie:

\(P_{wr}\) - zredukowane ciśnienie pary przy zredukowanej temperaturze wrzenia \([-]\),

\(P_w\) - absolutne ciśnienie \([MPa]\),

\(P_{kr}\) - ciśnienie krytyczne \([MPa]\).