Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na zużycie powietrza w suszarce

Wzór na zużycie powietrza w suszarce ma postać:

\(W_B=\cfrac{W_A}{Y_2-Y_0}\)

gdzie:

\(W_B\) - zużycie powietrza w suszarce \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_A\) - masa odparowanej w suszarce wilgoci \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(Y_0\) - wilgotność bezwzględna powietrza zewnętrznego dopływającego do suszarki \([-]\),

\(Y_2\) - wilgotność bezwzględna powietrza odlotowego \([-]\).