Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Wzór na zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej

Wzór na zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej ma postać:

\(Q_{cw}(m)=0,024\cdot \left(\dot\phi_{cw}+\phi_{cw}\cdot N\right)\cdot Ld(m)\)

gdzie:

\(Q_{cw}(m)\) - zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej w m-tym miesiącu \([\cfrac{kW\cdot h}{miesiąc}]\),

\(\dot\phi_{cw}\) - uśredniony strumień cieplny od ciepłej wody użytkowej, odniesiony do jednego mieszkańca \([W]\),

\(\phi_{cw}\) - uśredniony strumień cieplny od ciepłej wody użytkowej, odniesiony do jednego mieszkańca \([W]\),

\(Ld(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\),

\(N\) - liczba osób w danym mieszkaniu \([-]\).