Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności ma postać:

\(\dot Q_I=\dot V_LL\rho_v\left(h_A-h_R\right)\cfrac{24}{\tau_c}\cdot 10^3\)

gdzie:

\(\dot Q_I\) - zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności \([W]\),

\(\dot V_L\) - strumień objętości powietrza infiltrującego \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(L\) - całkowita długość nieszczelności \([m]\),

\(\rho_v\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h_A\) - entalpia właściwa powietrza zewnętrznego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_R\) - entalpia właściwa powietrza w chłodni \([\cfrac{kJ}{kg}]\).