Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi ma postać:

\(\dot Q=0,4 FB\left[2g\rho_R\rho_A\left(\rho_R-\rho_A\right)\left(\rho_R^{\frac{1}{3}}+\rho_A^{\frac{1}{3}}\right)^{-3}H^3\right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left(h_A-h_R\right)\cfrac{\tau_o}{\tau_c}\cdot 10^3\)

gdzie:

\(\dot Q\) - zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez otwarte drzwi \([W]\),

\(B\) - szerokość drzwi \([m]\),

\(H\) - wysokość drzwi \([m]\),

\(\rho\) - gęstość powietrza  \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h\) - entalpia właściwa powietrza \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(F\) - współczynnik przepływu powietrza przez urządzenie zabezpieczające przed infiltracją (drzwi wahadłowe F=0,5, elastyczne taśmy F=0,6) \([-]\),

\(\tau_c\) - czas procesu chłodzenia \([h]\),

\(\tau_o\) - całkowity czas otwarcia drzwi \([h]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

Indeksy \(A\) i \(R\) odnoszą się odpowiednio do powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.