Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne

Wzór na zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne ma postać:

\(\dot Q_L=\sum\limits_{i=1}^n P_{Li}F_{Li}\cdot \cfrac{\tau_{Li}}{\tau_c}\cdot \varphi\)

gdzie:

\(\dot Q_L\) - zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne \([W]\),

\(P_{Li}\) - moc \(i\)-tej lampy elektrycznej \([W]\),

\(F_{Li}\) - współczynnik wydzielania ciepła od \(i\)-tej lampy \([-]\),

\(\varphi\) - współczynnik jednoczesności (dla hoteli i mieszkań φ=0,30÷0,50) \([-]\),

\(\tau_{Li}\) - czas pracy (po włączeniu) \(i\)-tej lampy elektrycznej \([h]\),

\(\tau_c\) - czas pracy chłodzenia \([h]\).