Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na całkowanie przez części

Wzór na całkowanie przez części ma postać:

\(\int f(x) \cdot g^{'} (x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f^{'}(x) \cdot g(x)dx\)

Wyjaśnienie symboli:

\(f\) , \(g\) - funkcja podcałkowa

\(dx\) - oznaczenie wywodzące się z pochodnych które wskazuje nam, że \(x\) jest zmienną po której całkujemy

\(\int\) - symbol całkowania