"Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi." Stefan Wyszyński

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych)

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) + (c, d) = (a + c, \:  b + d)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste